Thema's in samenhang

Veel scholen willen thema’s combineren, de map “Thema’s in samenhang” helpt hierbij.
Bij de samenstelling van de map is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • zo min mogelijk thema’s per jaar waardoor lange themaperiodes mogelijk zijn
  • met de voorgestelde indelingen worden alle kerndoelen behandeld
  • door de hele school kan vanuit 1 thema gewerkt worden
  • onderlinge afstemming van de diverse vakgebieden 


De map bevat alternatieve werkvormen die bij sommige thema’s noodzakelijk zijn om de samengevoegde thema’s te kunnen draaien. De map is zo ontwikkeld dat je de voorgestelde planning geheel naar eigen wens kunt aanpassen.