Voor het inrichten van een leerrijke omgeving maken wij gebruik van meervoudige intelligentie, een theorie van professor Howard Gardner, die wij niet toepassen om kinderen te testen of in beeld te brengen, maar die wij gebruiken omdat het een erg handig hulpmiddel is bij het inrichten van een uitdagende leeromgeving.

 

 

 

Meervoudige intelligentie

 

Binnen VierKeerWijzer® kunnen de kinderen bij alle thema’s kiezen uit een grote diversiteit aan keuzekaarten of -activiteiten. Bij de kleuters kennen we dit al lang, het kiesbord en het werken in de hoeken is een vast onderdeel. Dit wordt bij VierKeerWijzer® niet anders, integendeel, we voeren het door in alle groepen. Om een grote diversiteit te borgen zodat ieder kind zich uitgedaagd voelt zijn de keuzemogelijkheden vormgegeven vanuit de 8 intelligenties van Gardner.

 

 

Binnen VierKeerWijzer werken we vanuit de volgende 8 talenten

 

 

DOE

 

De lichamelijk-kinesthetische intelligentie

De kinderen die deze activiteiten graag kiezen zijn onze doeners, ze houden van bewegen, sport, knutselen, mime, enz. Stilzitten is er niet bij, ze willen aan de slag!

 

 

KIJK

 

De visueel-ruimtelijke intelligentie

Visueel ingestelde mensen leren door te kijken en dit zie je terug als ze voor een KIJK-opdracht kiezen: tekenen, schilderen, kleuren, ontwerpen, schetsen, maar ook filmpjes kijken en fotografie horen hierbij.

 

 

GETAL

 

De logisch-mathematische intelligentie

Binnen deze opdrachten mogen kinderen ordenen, rekenen, in de goede volgorde plaatsen, tijdbalken maken, werken met staafgrafieken en schema’s, enz.

 

 

SAMEN

 

De interpersoonlijk intelligentie

De naam zegt het al, deze kinderen kiezen voor samen, voor de ander. Dit zijn kinderen die graag onderhandelen, samenwerken, de verbinding zoeken, sfeergevoelig zijn en dus ook graag werken aan de SAMEN-opdrachten die niet alleen uit te voeren zijn, je hebt de ander nodig.

 

 

TAAL

 

De verbaal-linguïstische intelligentie

Deze kinderen kennen we binnen de school allemaal; talige kinderen die graag verhalen schrijven, boeken lezen, spreekbeurten houden, gemakkelijk andere talen leren, enz.

Ze kiezen graag voor activiteiten waarbij taal een belangrijke rol speelt.

 

 

MUZIEK

 

De muzikaal-ritmische intelligentie

Het gaat hierbij niet alleen om dans, zang en muziek, het gaat bij deze activiteiten ook om andere auditieve activiteiten; rijmen, ritmes klappen, ezelsbruggetjes bedenken, verhalen luisteren, enz. Gebruik maken van je oren, deze kinderen willen het graag horen...

 

 

IK

 

De intrapersoonlijke intelligentie

De IK-opdrachten worden vaak door kinderen gekozen die alleen willen werken, die willen denken en dromen, die diepgang willen, overpeinzen, meningen vormen, stelling durven te nemen. Liefst op een plek waar je niet gestoord wordt om alles kritisch te kunnen overdenken.

 

 

NATUUR

 

De naturalistische intelligentie

Het liefst zou dit kind kiezen voor buiten, het bos, de boerderij, dieren en natuurlijke materialen. Dit proberen we binnen VierKeerWijzer® op te vangen met de natuurkaarten die binnen ieder thema gekozen mogen worden.

 

 

 

Uiteraard zijn de activiteiten vaak niet in één intelligentie in te delen, er is meestal wel een raakvlak met anderen. Dit zorgt ervoor dat veel kinderen uiteindelijk toch gevarieerd kiezen, ook kijken kinderen veel naar anderen en leren ze dat andere keuzekaarten ook aantrekkelijk kunnen zijn. Ten slotte is er natuurlijk de begeleidende leerkracht die een kind kan stimuleren ook kennis te maken met andere talenten.

 

Alle thema’s van VierKeerWijzer® hebben meerdere keuze-activiteiten per intelligentie, er is dus altijd veel te kiezen. Uiteraard is het aan de leerkracht om het aanbod af te stemmen op de groep, het schoolgebouw, de aanwezige middelen en de organisatie.

 

Materialen