Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier

TAAL - De verbaal linguïstische intelligentie

Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze houden van discussiëren, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun communicatiemiddel.