Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier

SAMEN   -   De interpersoonlijk intelligentie

Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Het is een kind dat contact zoekt en bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door feedback.