Creatief

Voor tekenen en handvaardigheid is een verkoopproduct beschikbaar: Creatief Anders, zie verkoopproducten.


Met de mappen van Creatief Anders integreert u tekenen en handvaardigheid binnen de W.O.-thema’s, dit levert naast tijdwinst op dat kinderen enerzijds een teken- en handvaardigheidtechniek leren, anderzijds kunnen zij zich hierdoor nog verder in het betreffende thema verdiepen. Met Creatief Anders leert u kinderen technieken, maar ook wordt de creativiteit volop uitgedaagd. Met Creatief Anders wordt beeldende vorming in een doorgaande lijn door de school aangeboden.

Voor ieder VierKeerWijzer®-thema biedt Creatief Anders 3 zwaar geplastificeerde opdrachtkaarten: De teken-solo-kaart toont een individuele tekenopdracht, met de teken-duo-kaart worden kinderen uitgedaagd samen een tekenopdracht uit te werken. Deze laatste kaart is prima in te zetten om groepsvorming te creëren. Tot slot is er per thema een handvaardigheidopdracht.

Op de voorkant van iedere kaart staat een voorbeeld van het werkstuk. Op de achterkant is een opsomming van de materialen weergegeven. Ook wordt er een link gelegd met het thema en wordt de uit te voeren techniek stap voor stap uiteengezet.

Creatief Anders kan naast iedere methode ingezet worden.


Voorbeeldkaarten

Beweeg met de muis over de kaart om de achterkant te bekijken: