Aardrijkskunde

Voor aardrijkskunde is een verkoopproduct beschikbaar:
Aardrijkskunde Anders, zie verkoopproducten. Ook bij Aardrijkskunde Anders speelt meervoudige intelligentie weer een grote rol.

Aardrijkskunde Anders bestaat uit vijf onderdelen:

Kaarten en Plattegronden
Een kaartenbak, ingedeeld in vier thema’s, die als voorloper dienen. Net als bij Geschiedenis Anders kunnen de kinderen uit een 16-tal kaarten kiezen.

Nederland, Europa en Wereld
Om zoveel mogelijk uitdaging en afwisseling te houden zijn de 12 thema’s van Aardrijkskunde Anders op een geheel unieke wijze vorm gegeven. In ieder van de drie mappen zitten vier katernen. In ieder katern wordt een spelvorm beschreven die met de gehele klas in de themaperiode van drie weken uitgewerkt wordt. Iedere periode wordt afgesloten met het klassikaal spelen van het spel. De voorbereidingen van ieder spel bestaan uit tal van opdrachten die uiteraard weer vormgegeven zijn vanuit meervoudige intelligentie. Tijdens het maken en het spelen van het spel wordt door de kinderen veel geleerd. Doordat bij Aardrijkskunde Anders volgens de structuur van VierKeerWijzer® wordt gewerkt wordt er veel diepgang gecreëerd en trainen de kinderen vele vaardigheden.

Alle 12 katernen kennen de volgende opbouw:
1. Werkwijze en spelbeschrijving
2. Benodigdheden
3. Leerstofinhoud (ook als leestekst voor kinderen te gebruiken)
4. Opdrachten
5. Indien nodig het spelbord

 


 

Topo Anders

Dit is een kaartenbak met 55 kaarten waarmee de topografie op een speelse manier wordt geoefend. Op iedere kaart wordt een oefening beschreven waarmee de kinderen zelfstandig aan het werk kunnen. U raadt het al, ook in Topo Anders zijn de verschillende intelligenties verwerkt.

 


In Aardrijkskunde Anders is de leerstof als volgt ingedeeld:

 

Kaarten en Plattegronden

De vier thema’s zijn:

 1. Vakantie
  Waar is iedereen geweest? Wat is een atlas en wat kun je er allemaal in vinden? Hoe ziet Nederland er uit?
 2. Van bovenaf
  Hoe ziet een plattegrond er uit? Wat is een legenda?
 3. Waar woon ik?
  Hoe ziet de plattegrond van jouw woonplaats er uit? Wat vind je waar? Waarom ligt het daar? Welk werk is er? Wie is de baas? Wat is kenmerkend? Wat zijn verschillen tussen stad en dorp? Wat is een gemeente?
 4. Nederland
  Waar liggen de provincies met de hoofdsteden, de grote rivieren en zeeën? Wat vind je waar in Nederland?

 


 

Nederland

Deze map bevat vier katernen:

 1. Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland)
  Spelvorm: Het maken van een Quiz.
  Leerstof: Kenmerken Oost-Nederland, rivieren, grondsoorten, waterkringloop, drinkwater, recreatie, Twentse textielindustrie, bestuur provincie.
 2. West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht)
  Spelvorm: Het maken van een ganzenbord.
  Leerstof: Kenmerken West-Nederland, de Randstad, files, wonen in de stad, multicultureel, hoofdsteden, werkgelegenheid; tuinbouw, Schiphol, hoogovens, haven van Rotterdam met de Betuwelijn.
 3. Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, IJsselmeerpolders)
  Spelvorm: Het maken van maquettes.
  Leerstof: Kenmerken Noord-Nederland, het boerenbedrijf, de Waddenzee, polders, Oostvaardersplassen, delfstoffen; aardgas en zout, terpen, recreatie, Elfstedentocht.
 4. Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)
  Spelvorm: Het maken van een spelletjescircuit.
  Leerstof: Kenmerken Zuid-Nederland, hoog en laag, NAP, polders, duinen, watersnoodramp 1953, Deltawerken, grondsoorten, mijnbouw, recreatie, bio-industrie.

 


 

Europa

Deze map bevat vier katernen:

 1. Oost-Europa
  Spelvorm: Het inrichten van een reisbureau.
  Leerstof: Kenmerken van de diverse landen, klimaat, IJzeren gordijn, communisme, armoede, lage lonen, Rusland, delfstoffen, mijnbouw en zware industrie, EU, toerisme.
 2. West-Europa (België en Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland)
  Spelvorm: Het maken van het honderdveldspel.
  Leerstof: Kenmerken van de diverse landen, migratie, grote steden, klimaat, EU, visserij.
 3. Noord-Europa (Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland en de Baltische Staten)
  Spelvorm: Het maken van het kennisspel.
  Leerstof: Kenmerken van de diverse landen, klimaten, toendra, natuur, toerisme, gletsjers, fjorden, geisers, vulkanisme, midzomernacht en middernachtzon, hout, olie, waterkrachtcentrales, visserij.
 4. Zuid- en Midden-Europa (Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Turkije, Oostenrijk en Zwitserland)
  Spelvorm: Het maken van een speurtocht.
  Leerstof: Kenmerken van de diverse landen, gebergten, wintersport, vulkanisme, EU, gradennet.

 


 

Wereld

Deze map bevat vier katernen:

 1. Afrika
  Spelvorm: Het maken van het honderdveldspel.
  Leerstof: Kenmerken van diverse landen; Marokko, Egypte, Zuid-Afrika, klimaat, woestijn, Sahara, kolonialisatie, burgeroorlogen, hongersnood, arm en rijk, delfstoffen, wildparken, aids, hulporganisaties, bevolking.
 2. Zuid-Amerika
  Spelvorm: Het maken van een spelletjesboek.
  Leerstof: Kenmerken van diverse landen; Suriname, Nederlandse Antillen, Mexico, het tropisch regenwoud, rijk en arm, orkanen.
 3. VS
  Spelvorm: Het maken van het dobbelbordspel.
  Leerstof: Kenmerken van diverse Staten en Canada, smeltkroes, New York, The American Dream, landschap, klimaat, orkanen, rijkdom en macht, delfstoffen, Inuit, indianen.
 4. Azië en Oceanië
  Spelvorm: Het voorbereiden van een vakantiebeurs.
  Leerstof: Kenmerken van diverse landen; India, China, Japan, Indonesië, Australië en Midden-Oosten, gebergten, aardbevingen, aardolie.

 

jordan 6 black infrared north face black friday lebron 12 jordan 13 bred jordan 11 legend blue michael kors black friday uggs black friday north face cyber monday coach cyber monday uggs black friday uggs black friday jordan 13 black infrared 23 bred 13s legend blue 11s barons 13s coach cyber monday beats by dre cyber monday michael kors black friday jordan 6 black infrared beats by dre outlet jordan 13 barons louis vuitton outlet north face black friday black infrared 23 13s black infrared 6s black infrared 6s north face black friday michael kors black friday uggs cyber monday jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared michael kors cyber monday coach cyber monday lebron 12 michael kors cyber monday north face black friday lululemon black friday north face black friday legend blue 11s jordan 13 black infrared 23 jordan 6 black infrared grey toe 13s coach cyber monday louis vuitton outlet coach cyber monday lululemon black friday michael kors black friday coach outlet online black infrared 6s louis vuitton outlet lululemon black Friday michael kors black friday jordan 13 grey toe beats by dre outlet coach black friday michael kors cyber monday jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared uggs cyber monday beats by dre black friday